Aceh Research Institute
  • 9 Pesan Terakhir Rasulullah

    9 Pesan Terakhir Rasulullah

    Oleh: Muhammad Syarif* Bagi seorang mukmin, setiap perkataan Rasulullah adalah pesan berisi petunjuk hidup yang baik. Pesan tersebut menyelamatkan manusi dunia dan akhirat. Dimasa ke-Nabian...